Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van pas op alle producten en diensten van IvdW Photography
 • Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met de algemene voorwaarden. Heeft u bezwaar dan kunt u dit alleen schriftelijk en voor aankoop van producten en diensten kenbaar maken
 • Deze algemene voorwaarden kunnen op elk gewenst moment gewijzigd worden door IvdW Photography


2. Fotoreportages

 • U kiest voor Ivdw photography omdat de stijl van fotograferen u aanspreekt. Uit iedere boeking zal een selectie van de foto’s worden gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen
 • IvdW Photography verzend geen raw-beelden
 • Binnen zeven dagen na shoot-datum ontvangt u een uitzoek-album met beelden op het bij IvdW photography bekende e-mailadres. Hieruit mag u een selectie maken voor de hoeveelheid foto's benoemd in het door u gekozen pakket (zie Prijzen voor beschikbare pakketten)
 • Bijbestellen is altijd mogelijk, hier wordt een extra € 12,10 inclusief BTW per foto voor berekend
 • Vanaf het moment dat IvdW Photography uw keuze binnen heeft, heeft de fotografe twee weken om de beelden volgens eigen inzicht af te werken. De uiteindelijke resultaten krijgt u digitaal aangeleverd via een eigen gallerij. Bewerkte foto's worden minimaal een jaar bewaard door IvdW Photography


3. Boekingen

 • Boekingen dienen te gebeuren via het contactformulier op de site of per e-mail
 • Eventuele reiskosten zijn niet inbegrepen in de prijs en moeten nog apart worden voldaan. De eerste 15km vanaf 2901 zijn gratis, daarna wordt er €0,25 inclusief BTW per kilometer gerekend

reiskosten worden berekend over een retourreis; bij een reis van in totaal 80km zal er 50km in rekening worden gebracht

 • Eenmaal gemaakte boekingen kunnen tot drie weken van tevoren kosteloos worden geannuleerd, daarna wordt er 25% van de pakketkosten in rekening gebracht. Uitzonderingen in situaties van overmacht; ziekte, natuurrampen, overheidsregels 
 • Boekingen voor in de buitenlucht zijn afhankelijk van het weer. Bij slechte voorspellingen (regen, onweer, hagel, storm) kan de boeking eenmalig zonder kosten verplaatst worden. Boven de dertig graden worden er geen boekingen in de buitenlucht uitgevoerd
 • Er dient een aanbetaling van 25% te worden voldaan. De aanbetaling dient 48 uur voor aanvang van de shoot ontvangen te zijn
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na de shoot-datum in zijn geheel voldaan te zijn. Bij niet-betaling worden foto's niet geleverd


4. Auteursrechten en publicatie

 • Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle boekingen blijven altijd in het bezit van IvdW Photography. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op
 • Met het boeken van een shoot staat u toe dat de fotografe het gemaakte werk voortvloeiend uit de shoot, op de Facebookpagina, de Instagram pagina of de website van IvdW Photography mag gebruiken
 • Fotograaf behoudt het auteursrecht als mede het recht de beelden te gebruiken voor publicatie voor commerciële- en promotionele doeleinden op zowel internet (bijvoorbeeld sociale media of portfolio) als in drukwerk (bijvoorbeeld flyers of visitekaartjes). 
 • Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van IvdW Photography. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf. 
 • Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan foto's te gebruiken of te publiceren op openbare media als mede te gebruiken voor bijvoorbeeld fotografiewedstrijden. Uitgeschreven toestemmingen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar
 • Bij gebruik op gesloten media (Instagram, Facebook) moet het fotografisch werk altijd duidelijk getoond worden met het logo. Wanneer dit niet mogelijk is dient er bij het fotografisch werk vermeldt te worden; 'foto; IvdW Photography'' of ''foto; www.ivdw-photography.nl'' Toestemming voor gebruik op gesloten media zit automatisch bij aankoop van een product of dienst
 • Bij publicatie zal de afnemer geen gebruik maken van filters en/of extra bewerkingen
 • Op alle producten van Ivdw photography rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IvdW Photography. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie
 •  Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient fotografisch werk duidelijk met het logo getoond worden. Wanneer dit niet mogelijk is dient er bij de foto vermeldt te worden: “Foto: IvdW Photography” of “Foto: www.ivdw-photography.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste €70,00 per onjuist gepubliceerd werk
 • Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang u een uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan heeft of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enige verplichtingen voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.